Kérdésed van?

Hívj minket bátran! +36202280881

Vagy írj nekünk az info@peekabooshop.hu címre!

Hírek

Nyerj egy Luxury Super Soft Velvet fonott rácsvédőt és ágynemű szettet!
2021.07.20

 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

A Bababolt Peekaboo Kft. (továbbiakban: „Szervezők” - székhely: 2040 Budaörs, Ibolya utca 64., cégjegyzék szám: 13-09-201269, adószám: 27040432-2-13)

 1. A Játék Résztvevői

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki a facebook.com és az instagram.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők alkalmazottai, továbbá azon személyek sem, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, illetve a Szervezők oldalainak üzemeltetésében részt vettek. Ezen kívül nem vehetnek részt ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

 1. A Játék leírása

A Játék során a Játékosoknak likeolni és menteni kell a nyereményjáték posztját, követni Instagram és/vagy Facebook oldalunkat, és taggelni kell legalább 1 ismerősüket, 2021. július 20-án megosztott nyereményjáték poszt alatt kommentben. Illetve a webáruházban ki kell választani a megnyerni kívánt Luxury Super Soft Velvet fonott rácsvédőt, valamint Luxury ágynemű szettet és ezt kommentben feltüntetni.

 1. Sorsoláson való részvétel

A Sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik a 3-as pontban feltüntetett lépéseket elvégzik.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2021. július 20. 9:00 órától – 2021. július 25. 24:00 óráig tart.

 1. Sorsolás:

A sorsolás a játék lezárultát követően 24 órán belül történik, online. Random komment választóval a nyereményjáték poszt alatt 1-1 ember kerül kisorsolásra. 1 nyertes Instagram oldalon, 1 nyertes Facebook oldalon. A nyertesek 1 db szabadon választott Luxury Super Soft Velvet fonott rácsvédőt nyernek 350 cm-es / 400 cm-es méretben és egy Luxury 2 részes pamut szatén babaágynemű szettet 95x70-es méretben.

A nyertes választhat a készleten lévő termékek közül, valamint a rendelhető termékek közül is. A készleten lévő termékek szállítási ideje 2-3 munkanap. A rendelhető termékek szállítási ideje legfeljebb 14 munkanap.

 1. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Szervező a Sorsolás eredményét az a peekabooshop.hu Instagram és Facebookoldalon a nyereményjáték alatt, valamint storyban teszi közzé. (továbbiakban ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékos neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult.

A Nyertes nyereményét a Szervezőkkel egyeztetett helyen, időben és módon veszi át. A Nyertes a nyeremény átvételét az erre a célra kiállított dokumentum aláírásával igazolja. Az egyeztetéshez a Szervezőkkel elérhetőségi adatok megadását kérheti a Nyertestől. A Szervezők kizárják a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. Abban az esetben, ha Szervezők a Nyertest a megadott elérhetőségen nem éri el, vagy a Nyertes nyereményét nem kívánja átvenni, Szervezők az újra sorsolás jogát fenntartja. Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

 1. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt is egyoldalúan módosítsák, felfüggesszék vagy megszüntessék. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervezők közzéteszik peekabooshop.hu  Instagram oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervezők jogosultak bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervezők fenntartja maguknak a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervezők üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervezők megítélése szerint bármely módon sértő, peekabooshop.hu instagram oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az érintettek köre a Játékban résztvevő Játékosok. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Játékosok a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők személyes adatait kezeljék, valamint hogy nyertesség esetében a Szervezők a Nyertes nevét peekabooshop.hu Instagram oldalon nyilvánosságra hozzák.

A Játék során kezelt és feldolgozott személyes adatok köre az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, Instagram azonosító, Instagram profil link.

Az adatgyűjtés és adatkezelés célja a Játékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, tehát a Játékban résztvevő Játékosok azonosítása, valamint a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés időtartama 2021. július 20-tól a nyeremény átadásáig tart. A nyeremény átadását követően, és ezzel a nyereményjáték lezárásaként a kezelt adatok köre törlésre kerül.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Szervezők végzik, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Amennyiben adatai felhasználásához a Játékos nem járul hozzá, ezt írásban kell jeleznie a Szervező felé.

Az adatkezelésről további részletes tájékoztatás érhető el a https://peekabooshop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy adatkezelési tájékoztató weboldalon.

 

 1. Az Instagram-mal kapcsolatos tájékoztatás

A Szervezők kijelentik, hogy a Játék teljes mértékben független az Instagramtól és a Facebooktól, azt a Instagram és a Facebbok semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos az Instagrammal, Facbookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel, a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli.

 1. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások

A Szervezők kizárják a felelősségét az Instagram és Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Kelt: Budapest, 2021. július 20.

Bababolt Peekaboo Kft.

Szervezők / Lebonyolítók

Vissza